Tarama Kategorisi

ÖNDER APO

Aşk Özgürlüğü Arayıştır

Önder APO Devrimimiz, insanın özüne saygılı olma ve insanın doğal gerçeğine bağlı kalma, ondan alıkoyan bütün etmenlere karşı olma devrimidir. Askeri ve siyasal çözüm yolu, çok ağır olan toplumsal ve ekonomik sorunun çözümü içindir.…

Zilan Kadının Dirilişidir!

Önder Apo Zîlan, önünde eğilmesi gereken bir tanrıçadır. Tarihte biliyorsunuz kıblegahlar var kutsal mabedler var. Onların içinde kutsal tanrı veya tanrıçalar vardır. Ve onların ardılları, onların mensupları uygun günlerde gidip, o…

Özgür Kadın Çağı Yaşanabilinir

Önder APO İnsan hakları denilince; sınıf, ulus, din, cinsiyet, etnik grup ve ırk ayrımı yapılmadan, sadece insan oldukları için herkesin sahip olması gereken özgürlüklerine tanınan güvenceler akla getirilmektedir. Bireyin özgürce…

Benim İçin Namus Özgürlüktür

Önder Apo Kadınlara ilişkin yarım kalan yaşam projem vardı. Onun içeriği doldurulabilir. Çünkü özü verilmiştir. Özgürleşme mücadeleleri devam etmeli ve sonuna kadar gitmelidir. Özgür kadın yürüyüşü bana göre halen en haklı ve sonuna…

Ben Önder APO’nun savaşçısıyım

Başkanım! Kadının güneşe olan hasreti ve özgürlük aşkıyla selamlarımı yolluyorum. Daha önce de size yazdığım mektuplarım vardı. Ama bu mektup hepsinden farklı. Çünkü sizin yarattığınız özgür kadınların özgür dağlarından yazıyorum. Bende…

Kadının Özgür Toplumsal Sözleşmesi

Önder Abdullah Öcalan Kadın sorunu üzerine tezler düşünüyorum. Bu çerçevede neolitik toplumdan günümüze kapsamlı bir çalışmam var. Kürt kadınını küçük ve hor görmekten ziyade, başta analar olmak üzere tüm talihsiz kadınları yüceltmeyi…

Aşk ve kadın

Önder Abdullah Öcalan Günümüz dünyasının en çok ağızlarda sakız edilen aşk konusu tarihin en rezil, içeriksiz dönemini yaşamaktadır. Tarihin hiçbir döneminde aşk bu denli ayağa düşmedi. Anlık aşklardan tutalım, açık cinayet…